Wangiri fraude: overheid onderneemt nog geen actie. Beste sim only providers geven voorlichting.

04 mei Wangiri fraude: overheid onderneemt nog geen actie. Beste sim only providers geven voorlichting.

Beste sim only providers over wangiri fraudeHet is de afgelopen maanden veel in het nieuws geweest: gevallen van spooktelefoontjes waar steeds meer mobiele bellers last van hadden. Je wordt gebeld door een onbekend buitenlands nummer, vaak midden in de nacht, waarna snel wordt opgehangen. De kosten kunnen oplopen tot honderden euro’s.

Het gaat hierbij om de zogenaamde wangiri-fraude. Vrij vertaald uit het Japans betekent wangiri zoiets als ‘één rinkel’. De telefoon gaat dus maar één keer of in elk geval heel kort over. Als je terugbelt gaat er een bandje lopen en begin je te bellen met een duur betaalnummer in het buitenland. Vaak hoor je als beller echter een ingesprektoon, waardoor consumenten denken dat er geen verbinding is. Als je de verbinding echter niet zelf verbreekt blijft de verbinding vaak in stand en lopen de kosten snel op. Sommige consumenten hebben aangegeven dat ze de verbinding niet eens kunnen verbreken. De mogelijke verklaring hiervoor is dat de telefoon in dat geval is geïnfecteerd met een virus. Er zijn zelfs gevallen bekend waarbij de telefoon niet eens is opgenomen, maar er wel een duur gesprek heeft plaatsgevonden. Een lastige zaak voor de beste sim only providers.

Wangiri-fraude bij de beste sim only providers

Providers kunnen criminele telefoonnummers uit het buitenland blokkeren zodat geen van hun klanten meer door deze nummers gebeld kan worden. Wat is nu de beste sim only provider voor klanten die met dit soort frauduleuze praktijken te maken hebben gehad, of bang zijn dat het ze nog gaat overkomen?

Tele2 heeft onlangs veel last gehad van het wangiri probleem. Volgens woordvoerder Jan-Willem te Gussinklo zijn er tussen half februari en eind maart maar liefst 3,6 miljoen wangiri-telefoontjes geweest via het netwerk van de provider. Dit hoge aantal betreft overigens alleen pogingen, gelukkig kwam in veruit de meeste gevallen geen gesprek tot stand. Bij 90.000 Tele2-abonnees gebeurde dit wel, de financiële schade die zij hierdoor hebben geleden werd vorige maand door Tele2 vergoed.

KPN laat weten de laatste maanden een toename te zien van de wangiri oplichting, zij het een beperkte toename. Bij KPN gaat het over een ‘relatief klein probleem met weinig klachten’ en ook de geleden financiële schade is volgens de provider ‘relatief beperkt’. Volgens KPN gaat het vaak om maximaal een paar euro doordat de gesprekken zeer kort van duur zijn. Niettemin noemt de provider het vervelend voor klanten die hier last van hebben. In de praktijk worden hoge kosten als gevolg van deze fraude vergoed. Wel geeft de provider aan dat ‘van geval tot geval’ wordt bekeken hoe klanten kunnen worden geholpen en of de schade wordt vergoed. KPN zegt de problemen aan te pakken door verdacht inkomend en uitgaand verkeer te blokkeren. De provider zegt tevens een ‘signaleringsfunctie’ in zijn netwerk te hebben waardoor ze verdachte telefoontjes snel kan tegengehouden, blokkeren of beëindigen. Verder geeft KPN voorlichting op de eigen websites.

Volgens T-Mobile is er ook sprake van een toename van het aantal wangiri telefoontjes. De afgelopen periode ging het om 50 telefoontjes per maand. Dit betekent niet dat er 50 gedupeerde klanten zijn. In welke gevallen door de telefoontjes schade is ontstaan was voor T-Mobile nog niet na te gaan. De provider geeft desgevraagd aan de schade altijd te vergoeden als ze kunnen vaststellen dat de schuld niet bij de klant ligt. Dit geldt ook voor klanten van Ben, een dochterbedrijf van T-Mobile. Verder geeft de sim only provider aan telefoongesprekken af te breken na maximaal twee uur, om hoge kosten te voorkomen. Ook gesprekken die boven een bepaald kostenniveau komen worden door T-Mobile begrensd. Verder zegt de sim only provider een nummer dat de klant niet vertrouwd op verzoek van klant te kunnen blokkeren. Ook T-Mobile geeft voorlichting aan klanten op de eigen websites en raadt klanten aan altijd aangifte te doen als ze te maken krijgen met wangiri-fraude of andere gevallen van oplichting.

Aantal wangiri-telefoontjes Toename van het aantal
wangiri-telefoontjes
3,6 miljoen tussen
half februari en eind maart
Forse toename
50 telefoontjes per maand Beperkte toename
Enkele telefoontjes Beperkte toename

Instanties pakken wangiri-fraude niet aan, ondanks de vele klachten bij de beste sim only providers

Ondanks de vele gedupeerden die met name bij Tele2 te betreuren waren wordt de wangiri-fraude tot op heden niet door de bevoegde instanties aangepakt. De sim only providers doen weliswaar hun best om hun klanten zo goed mogelijk te informeren en de oplichting te voorkomen, maar de overheidsinstanties die tegen de fraude kunnen optreden hebben tot nu toe geen actie ondernomen. De Autoriteit Consument en Markt zegt zich niet bezig te houden met fraudezaken en verwijst naar de Fraude Helpdesk en de politie. De Fraude Helpdesk laat weten de afgelopen tijd veel meldingen te hebben gehad van de wangiri-fraude, de instantie houdt zich echter alleen bezig met voorlichting en niet met handhaving. Volgens de helpdesk gaat het om meer dan 400 meldingen dit jaar, met een totale schade van bijna 7000 euro. Sommige consumenten zijn volgens de stichting voor honderden euro’s gedupeerd. Woordvoerder Tjerk Notten zegt de indruk te hebben dat de politie ‘geen prioriteit geeft aan de opsporing van de daders’. Hij spreekt van een ‘veilige vorm van fraude’, omdat het vaak om criminelen in het buitenland gaat doet de politie hier tot nog toe niet veel tegen. De politie gaat inderdaad over de handhaving van dit soort zaken. Een woordvoerder van de Nationale Politie meldt desgevraagd dat er momenteel geen onderzoek loopt naar de wangiri-fraude. De politie doet namelijk alleen onderzoek bij voldoende aangiftes en daarvan zijn er nog niet genoeg binnengekomen. De politie wil niet aangeven bij hoeveel aangiftes er een onderzoek zal worden gestart. Wel zegt de woordvoerder dat als alle 90.000 Tele2 slachtoffers van de wangiri-fraude aangifte zouden doen dit zou kunnen leiden tot een onderzoek.

Wat kun je doen om hoge kosten door deze wangiri-fraude te voorkomen?

Uit gesprekken met de beste sim only providers komen een aantal goede tips naar voren waarmee je kunt voorkomen dat je slachtoffer wordt van de wangiri-fraude. De belangrijkste en meest simpele: neem buitenlandse nummers niet op en bel ook niet terug. Hieronder vind je een lijstje met deze en andere tips.

  1. Niet terugbellen naar onbekende buitenlandse nummers
  2. Geen onbekende buitenlandse nummers opnemen
  3. Niet reageren op een sms of gemiste oproep van een buitenlands nummer
  4. Verdachte nummers melden bij je provider
  5. Voorkom malware (virussen) op je telefoon door virusscanner op je telefoon te installeren.
    Download bijvoorbeeld de Antivirus app van AVG, de app van Avast of die van McAfee
  6. Vraag je provider om uitgaande gesprekken naar internationale nummers te blokkeren
  7. Laat niet zomaar je telefoonnummer achter op elke website, sommige websites verkopen nummers door aan fraudeurs
  8. Gebruik een app om nummers uit specifieke landen te blokkeren, bijvoorbeeld de app Mr. Number. Deze app is beschikbaar voor iOS en Android. Door de landcode van een land in te voeren kun je oproepen die daar vandaan komen blokkeren. Bijvoorbeeld: vul de landcode 00223 in om inkomende oproepen uit Mali te blokkeren. Dit is één van de landen waar op dit moment wangiri-telefoontjes vandaan komen.

Voor meer tips kunnen consumenten terecht op de website van de Fraudehelpdesk.